Vi söker deltagare till en studie av vårtor. Två egenvårdspreparat ska jämföras. Preparaten är förpackade i en lättanvänd penna (fryser inte vårtan). Äldre än 4 år, inte gravid eller ammande.
Om du kan vara med så får du testa en av produkterna på en vårta under maximalt 12 veckor. Vi vill att du ska  fotografera vårtan en gång i veckan och ladda upp fotot. Vi kommer att använda ditt fotografi och din bedömning av huden för att utvärdera effekten av produkten.
Fördelen med att vara med i studien är att du kan bli av med vårtan! Du får också en biobiljett eller motsvarande som tack för hjälpen.  Vi kan också ge råd kring vårtbehandling.
Nackdelen  med att vara med i studien är att vi vill att du rapporterar läget, vilket kan kännas besvärligt Vårtmedlen kan också ge övergående sveda, i värsta fall irritation
Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten.
Om du har intresse av att vara med och vill veta mer om hur den går till vill vi att du kontaktar oss via:
Telefon: 0708 28 58 32
E-post: marie.loden@eviderm.se

Vi söker vårtor på kroppen, dock inte ansikte, ljumskar eller slemhinnor.  Man måste vara äldre än 4 år och inte vara gravid eller ammande!

Vill du ha mer information om studien?

  • Här kan du ange ex namn på kompis, eller ställe där du sett info