Kursvillkor.

Eviderm Institute har rätt att ställa in en kurs eller ett evenemang om det inte blir tillräckligt många deltagare. Likaså vid annan anledning som vi inte kan råda över, exempelvis sjukdom hos kursledaren. 
 
Om vi ställer in en kurs in har du rätt att få tillbaka betald kursavgift alternativt att byta till samma kurs vid ett annat tillfälle, om lediga platser finns. 
 
Din anmälan 
Din anmälan är bindande. Har du frågor kring din anmälan eller kursen kontakta 
marie.loden@eviderm.se
 
Betalning 
Deltagaravgiften faktureras i förskott. 
 
Avbokning 
Vid avbokning senare än 1 vecka innan kursstart återbetalas inte deltagaravgiften. Ersättare är välkommen, alternativt går det bra att delta vid annat kurstillfälle, om möjligt. 

Eviderm Kurs