Vi säkerhetsbedömer, utreder och säkerställer effekten ("claim substantiation") på dina produkter.

Eviderm sammanställer produktinformation (PI-file eller "product dossier") som behövs för att kunna lansera kosmetika (inklusive säkerhetsrapport "Cosmetic Product Safety Report) och medicintekniska produkter. Oftast räcker litteraturdata.

Vi utarbetar även medicinska och toxikologiska expertrapporter för läkemedel.. Vi samlar litteraturdata från vetenskapliga databaser och värderar effekt och säkerhet (safety). 

Självklart gör Eviderm också säkerhetsrapport för din kosmetika enligt de krav som den nya kosmetikförordningen ställer. Läs 9e revisionen för kosmetika som SCCS publicerat eller läs EU kommissionens guideline. Riktlinjer på svenska publicerades nov 2013.  Den danska myndigheten Miljöstyrelsen har publicerat exempel på hur rapporter kan utformas. Schampo, handkräm och barnlotion.

Marie Lodén har adekvat utbildning och erfarenthet, Ta del av CV och .  länk till certifikat

Eviderm kan också ge tips på vilka nya faror som finns för kosmetika, dvs kommande "snackisar" inom området.

Eviderm kan också hjälpa till att publicera (”medical writer”) välgjorda studier i referee-granskade tidskrifter. 

Vi granskar litteraturdata. Säkerhetsrapport. Utredning.
Import från Kina, USA?

Säkerhetsrapport kosmetika. "Cosmetic Product Safety Report"  enl 1223/2009

Säkerhetsbedöming av en kosmetisk produkt enligt EUs regelverk (REGULATION (EC) No 1223/2009) kräver att bedömaren tar ställning till nedanstående information: (läs fler detaljer). Läkemedelsverket kan ge saluförbud om inte myndigheten är nöjd.

  1. Vad är det för produkt? Hur ska den användas? Kopia på dekor/användaranvisning, där också eventuella försiktighetsåtgärder och varningar framgår.
  2. Hur är produkten förpackad? Volym? Kvalitet på förpackningen? Farliga tillsatser?
  3. Kvantitativ komposition och ingrediensernas funktion. Några nano-ämnen?
  4. Hållbarhet? Utgångsdatum? PAO? Slutsatser från stabilitetsundersökning.
  5. Mikrobiologisk renhet på produkt och råvaror? Belastningstest på produkt?
  6. Råvaruspecifikation för komplexa råvaror som visar att tillsatser till dessa är innehållsdeklarerade (ex extrakt), samt specifikation som också visar att renheter på reglerade substanser är uppfyllda (ex färger, aminer). Gärna också renheter på ingredienser som innehåller giftiga föroreningar (ex tungmetaller, insekticider, etylenoxid).
  7. Uppfyller parfymen IFRAs krav? Är ev parfymallergener korrekt deklarerade? Certifikat.
  8. Har produktens säkerhet undersökts? Kopia på rapport. Har den eller någon liknande funnits på marknaden? I så fall, några hälsorelaterade reklamationer? Frekvens?
  9. Toxikologisk profil på råvaror i de fall vi inte kan finna information i den öppna litteraturen.
  10. Finns det något annat som vi borde veta inför bedömningen?
Om produkten ska säljas i Norge ska det norska tillägget tll EU-förordningen (bilaga 3) adresseras. Om farmakologiska substanser och örter.
Säkerhetsrapport. Värdering av effekt.
Säkerhetsrapport. Värdering av effekt.
Konserveringsmedel kan behövas.
Konserveringsmedel kan behövas.
Cosmetic Product Safety Report
Cosmetic Product Safety Report
loading...

Nyttiga och helt riskfria  E-nummer!

Farliga kemikalier och sådana som kan identifieras med E-nummer finns naturligt och uppskattas i välgjorda produkter som är nyttiga för människan!
Det är dosen som avgör risken! Farligast är vatten som dödar många sommartid.....