Funderar du på att lansera egna produkter?

Kanske har du funderat på att starta ett eget företag eller lansera en egen serie med hudvårdsprodukter? Innan du drar igång och tar alltför stora risker, fundera på nedanstående punkter. Om du känner dig komfortabel med innebörden och vad du har dina starka sidor och vilka tjänster du behöver köpa in, så är det bara att köra!

1.     Finanser

Många företag blir inte lönsamma eftersom de inte vet vilka kostnader som är förknippade med att bygga upp en verksamhet och få ett positivt kassaflöde.

 • Vad behöver du hjälp med och vad kan du fixa själv? Sätt ihop en budget och lista utgifterna för investeringar i produktutveckling, tillverkning, försäljning och marknadsföring.
 • Se till att du har pengar. Banken, investerare, bidrag, familjen?


2.     Kunden och marknadsbudskap

Vad är det du ska sälja och till vem?

 • På vilket sätt fyller din produkt ett behov hos kunden? Vilket problem loser den?
 • Vilken är din kund? Vad är det som gör att kunden vill köpa just dina produkter? Har kunden särskilda önskemål? Vad har du som inte konkurrenterna har? Kunden bryr sig oftast inte om teknologin bakom produkten utan fördelarna med produkten.
 • Skapa en marknadsplan som fokuserar på dina kunder.

3.     Försäljning och prissättning

Att positionera och sätta pris på en produkt görs utifrån hur du vill att den ska ses i relation till andra liknande produkter på marknaden.

 • Var ska du sälja din produkt? Egen regi via internet? Affärskedjor? Via distributörer? Hur får du distribution?
 • Är det en lågprisprodukt eller en prestigeprodukt?
 • Prissättningen måste också göras utifrån den vinstmarginal du vill ha på produkten för att klara omkostnader och få lönsamhet. För konsumentprodukter kan marginalen vara 50-75%.

4. Tekniska frågor

Till sist de viktigaste frågorna när du adresserar regelverk, förpackning och kemikalierna i din produkt. 

 • Vet du vilka regelverk som omgärdar produkten? 
 • Har du en bra samarbetspartner som kan utveckla produkten och kanske också tillverka produkten? Se till att inte göra patentintrång.
 • Se till att produkten får det utseende, den effekt, säkerhet och stabilitet som din positionering kräver. Se till att produkten inte innehåller kontroversiella ämnen eller sådana som är på väg att förbjudas.
 • Se till att förpackningen blir ändamålsenlig
 • Är innehållet och märkningen av produkten okey ur legal synvinkel? Har du ordning på produktinformationen och har du registrerat produkten?
 • Har du nödvändiga avtal med dina leverantörer så att du inte behöver lägga onödig tid på jobbiga diskussioner när saker och ting krånglar till sig?
 • Har du system för att hantera reklamationer? Behöver du göra förbättringar?
 • När kommer din nästa produkt?
driva eget. affärsplan. kosmetika, medicinteknik.
driva eget. affärsplan. kosmetika, medicinteknik.

Eviderm ger kurser och det finns bra Q&A om hur FDA i USA ser på egentillverkade kosmetika