Vi utvecklar kosmetika, medicinteknik, hudläkemedel samt klassificerar och ger råd om marknadsföring.

Vi kan produktutveckling! Om du vill ha egna skräddarsydda produkter så har Eviderm eget utvecklingslaboratorium och kontakter med tillverkare av råvaor liksom tillverkare av kosmetika, kosmetika och medicintekniska produkter.

Vi är bäst på innovativa och specialdesignade produkter som kräver kunskap och smarta lösningar. Vi jobbar gärna med medicinteknik och "Notified Body", dvs Ansvarigt Kontrollorgan. Vi kan även vägleda och hjälpa till att patentskydda dina nya produkter.

Eviderm kan också identifiera lämpliga ingredienser miljödata och olika intresseorganisationers kriterier. Exempelvis har Svanen, NaTrue och Cosmos olika kriterier som måste vara uppfyllda för att deras symboler ska få användas på produkterna.

Vi ger råd om vilket regelverk som produkterna ska följa under utifrån tänkt användningsområde och innehåll. Ska produkten betraktas som kosmetika, läkemedel, medicinteknisk, biocid eller är det en "kemisk produkt", som exempelvis hundshampo? 

Vad är det som gör att produkten klassificeras som den gör? Vad får jag säga i marknadsföringen och vilka råvaror kan jag använda respektive inte använda?

Eviderm har också metoder för att skapa idéer till nya produkter. Vi använder ny kunskap inom exempelvis den dermatologiska forskningen, nya råvaror, nya tillverkningstekniker och nya regelverk för att få uppslag i produktutvecklingen. Vi kan även jämföra olika produkter för att lättare kunna definiera skillnader som är viktiga för kunden.

Själlvklart kan vi hjälpa till med dekorframtagning i nära samarbete med andra experter i vårt nätverk.

Produktutveckling, krämer, patent.
loading...

En förenklad beskrivning av hur produkter kan klassificeras.

Cosmetics, Pharma, Medical Devices, Biocides

Vad säger myndigheterna?

Om du vill få svar på vanliga frågor om klassificering av produkter så ger Läkemedelsverket bra information på sin hemsida

Gränser för kosmetika mot annan lagstiftning finns i riktlinjer från EU.


I Norge harStatens Legemiddelverk uppdaterattidigare regelverk och publicerar en ny lista på påståenden som kan medföra klassificering som läkemedel,  Dit hör exempelvis orden "antibakteriell, anti-spot, atopisk, herpes, medical, sårläkande".

Norge har Mattillsynet särskilda krav på innehållsämnen i kosmetika som skiljer sig från övriga EU. Ex vitamin A, koffein, aloe mfl.

Klassificeringen av medicintekniska produkter och gränserna mot övriga produkttyper finns att läsa om på EUs hemsida.
 

Likaså ger Konsumentverket bra information om lagar och praxis för marknadsföring på sin hemsida.

Utveckling kosmetika, medicinteknik, läkemedel
Utveckling kosmetika, medicinteknik, läkemedel

Medicinteknik klass 1.

Läkemedelsverket vägleder om hur man ska jobba med den enklaste typen av medicinteknik - klass 1 produkter.

Produktinformation, PIF.

Den Europeiska branschföreningen Cosmetics Europe (tidigare Colipa) ger riktlinjer om produktinformation (PIF) och skapat nya riktlinjer om märkning av kosmetika EU:s  kosmetikaförordning, 1223/2009.

 

Ansvarsfull marknadsföring.

Ansvarsfull marknadsföring och vad det innebär för kosmetika kan man lära sig av den europeiska och svenska branchorganisationeen för kosmetika. Den europeiska branschorganisationen ger råd. 
Läsa på svenska?

"Fri från..." inte populärt.

Livsmedelsverket har förelagt Gunnar Dafgård AB att sluta märka livsmedel med ”utan konstgjorda färgämnen”, ”utan konstgjorda aromer”, ”utan stabiliserings- och emulgeringsämnen” och ”utan smakförstärkare”. Dessutom måste företaget sluta att märka med de påståenden som hänvisar till rekommendationer av fackmän på hälsoområdet.

- Vår utgångspunkt är att konsumenten ska veta vad produkten innehåller och göra sitt val utifrån det. Det är mer konsumentvänligt att märka ut vad som faktiskt finns i förpackningen än att räkna upp sådant som inte finns med, säger Lennart Nilsson, veterinärinspektör.