Priser SOPar och Checklistor ISO 13485

 

 

Varje enskild Generisk SOP, per styck 1000 SEK exkl moms
SOP 100-01 Kvalitetsmanual
SOP 100-01 Dokumentstyrning
SOP 200-01 Ledningens ansvar
SOP 201-01 Kvalitetsplanering
SOP 202-01 Ansvar och befogenheter
SOP 300-01 nfrastruktur och arbetsmiljö
SOP 303-01 Personal
SOP 400-01 Produktutveckling
SOP 401-01 Inköp
SOP 402-01 Produktion och service
SOP 403-01 Mätning, analys och förbättringar
SOP 404-01 Sälj och Marknad
SOP 500-01 Vigilans och incidenter
SOP 405-01 Risk Management

MALL Checklista Teknisk Fil
MALL Essential Requirements
Gratis, se som exempel
Samtliga ovanstående SOPar 10.000 SEK exkl moms
   

Beställning SOPar / Checklista.

ISO 13485 SOP för medicinteknik
ISO 13485 SOP för medicinteknik
  • Kommentarer? Frågor?
  • Pris:
    1.000 SEK per styck, eller 10.000 SEK för samtliga (exkl moms).
  • Ange även företagsnamn