Vi utvecklar och inspekterar kosmetika, medicinteknik samt säkerhetsbedömer och gör studier. Vår expertis ger dig affärsmöjligheter.

 • Vi kan leda och genomföra stora som små projekt.
 • Vi utvecklar kosmetika, medicinteknik och närliggande produkter.
 • Nya, innovativa och specialdesignade produkter till ditt företag. Patent.
 • Vi är duktiga på innehållsämnen och jobbar nära råvaruleverantörer och  tillverkare i Sverige.
 • Mikrobiologi? Belastningstester? Kontroller? Eviderm har kontakter och gör studier.
 • Vi är oberoende och har eget utvecklingslaboratoirum 
 • Forskning, studier, "claim support", irritationstester, konsumenttester, mm
 • Cosmetic Product Safety Report (CPSR), säkerhetsbedömning.
 • Produktutveckling och utredning av effekter från litteraturdata och studier. 
 • Marknadsanpassning, godkännanden.
 • Inspektion av tillverkare (GMP 22716), kvalitetssystem, kosmetika (EU, Kina, mellanöstern, Asien, Ryssland), medicinteknik,  mm
Kosmetika, medicinteknik, läkemedel för huden. Studier, Kosmetika, medicinteknik, läkemedel för huden. Studier,

Vi utvecklar medicinteknik och kosmetika och testar produkter.

Produktutveckling, krämer, patent.

Eviderm erbjuder kvalificerad hjälp för utveckling av samtliga produkttyper som används på huden eller andra kroppsytor, som kosmetika, hudläkemedel, medicintekniska produkter och kemiska produkter, som exempelvis hundschampo och biocider. Klicka och läs mer om klassificering.
 

Vi kan dokumentera effekterna i olika typer av studier, som exempelvis kliniska prövningar eller konsumenttester. Läs mer om hur vi kan skapa ny kunskap via studier.

 

Eviderm projektleder och tar ansvar för delar eller helheten i utvecklingskedjan och ger också råd om vilka regler som styr utveckling och marknadsföring av produkterna.  Vi kan också underlätta marknadsföring genom att vetenskapligt publicera välgjorda studier och knyta kontakter med opinionsledare. 

Vi granskar information, bedömer säkerhet och effekt.

Cosmetic Product Safety Report, (PIF)

Eviderm kan också värdera nya och befintliga produkter utifrån data i litteraturen. Vi gör exempelvis medicinska underlag inför läkemedelsregistreringar, säkerhetsbedömningar och periodiska säkerhetsuppdateringar (PSUR).  

 

Eviderm har egen expertkompetens och ett omfattande kontaktnät av experter och forskare inom framför allt dermatologi men också inom klinisk prövning, regulatoriska frågor, medicinteknik, läkemedelsutveckling och hälsoekonomi. Även tillverkande företag och råvaruleverantörer är viktiga byggstenar i nätverket.

Exportera kosmetika eller importera? Vi vägleder, inspekterar.

Import, Export av kosmetika
Import, Export av kosmetika

Vill du importera kosmetika från USA eller Kina? Eller vill du exportera? Mellanöstern?

Eviderm kan ordna med tillstånd och  registrera produkter. 

Vi kan granska produkter och tillverkare. Due diligence. Läs mer.

Postadress: Eviderm Institute AB, Bergshamra Allé 9, 170 77 Solna

Besöksadress: Bockholmsv 1 (Himlabacken, Sfären) Solna

Mobil: + 46 (0)708285832, E-mail: marie.loden@eviderm.se  Org.nr: 556787-6908