Nagelsvamp.

Det kostar ingenting att vara med i studien.
Anmäl dig så får du mer information om studien inför ett eventellt deltagande. EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679 och Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor gäller för denna studie. 

  • Skicka produkt till:

Geler med desinficerande alkohol kan torka ut huden.