Studie av egenvårdsmedel mot nagelsvamp.

Nagelsvamp är en vanlig infektion i naglarna som orsakar sköra och förtjockade naglar. Ett första tecken är att ytan där nageln är klippt blir fransig. Nageln böjs och sidorna kan tränga in i kanten på huden. Nageln blir tjockare och gulare, samt kan lossna. Naglarna på tårna angrips oftare än naglarna på fingrarna.
Vi gör nu en jämförande studie av två utvärtes egenvårdspreparat mot svamp och söker dig som kan tänkas vilja vara med i studien. Behandlingen kan ta 6 månader. För att vara med i studien behöver du bland annat kunna fotografera nageln, eller besöka vår klinik i Stockholm, samt kunna rapportera resultatet från behandlingen via vår hemsida: www.eviderm.se
Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och följer EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679 och Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. 
För att vi ska komma i kontakt med dig vill vi att du svarar på några inledande frågor om dig och dina naglar.
Det kostar ingenting att vara med i studien.

  • Hur gammal är du?
    Vill du komma till kliniken i Stockholm och visa upp dina naglar, eller vill du vara med på distans och meddela hur det går?
  • Var sitter nagelsvampen? Händer / Fötter? Vilka naglar?
    Hur länge har du misstänkt svamp?
    Har du ätit medicin eller behandlat naglarna mot svamp under de senaste 3 månaderna?
  • (max 50 MB)