2016 > 08

Cecilia Malmström Cecilia Malmström

Hndelsavtalen med USA diskuteras för fullt. Förenklingar och bättre harmonisering vad gäller kosmetika. Kanske slutar EU använda latinska namn, dvs går från aqua till water? I exceptionella fall kan också djurförsök tillåtas för att skapa säkra produkter.
Nytt Annex om kosmetika.

Eviderm testar nagellack. Eviderm testar nagellack.

Eviderm har för L.Y.X. Cosmetis räkning begärt skadestånd av Justitiekanslern eftersom man anser att Läkemedelsverket handlade vårdslöst när man utdömde saluförbud.  Läkemedelsverket yttrade sig i frågan i maj och Eviderm kommenterade yttrandet i juli. Klicka för att hitta yttrandena.