Läkemedelsverket rapporterar.

Många företag och massor av kosmetika i Sverige. Många företag och massor av kosmetika i Sverige.

Läkemedelsverket beskriver i sin årsrapport hur tillsynen av kosmetiska produkter år 2019 har gjort. Myndigheten kontrollerade god tillverkningssed (GMP) genom nio inspektioner på plats hos företagen, ett solskyddsprojekt där effektbevisning och märkning kontrollerades samt hantering av inkommande rapporter om oönskade effekter. Produkter som märkts som ”parfymfria” eller ”utan parfym” har analyserats kemiskt. En djupare kontroll av säkerhetsrapporter för kemisk peeling-produkter har gjorts för att främst kontrollera riskbedömningen och resonemanget kring detta i rapporterna.
Läkemedelsverket noterar fortsättningsvis att det finns stora nivåskillnader i efterlevnaden av GMP hos tillverkare. Avsaknad av svensk märkning på produkter är vanligt förekommande. Allvarligare brister som bristfälliga, eller avsaknad av, säkerhetsbedömningar för kosmetiska produkter förekommer också. En ökad webbhandel med kosmetiska produkter inom och utanför EU gör att Läkemedelsverkets tillsynsarbete begränsas.
Inom området kosmetika och tatueringsfärger hanterades under året 128 tillsynsärenden och 717 frågor från allmänhet och företag.

2016 > 03

I Malmö den 22 april, Stockholm den 29 april och i Göteborg den 17 juni  är det Fokus på foten och Marie Lodén  är inbjuden att berätta mer om kosmetisk kemi och vad man som fotterapeut bör känna till.
På marknaden finns en uppsjö av preparat – kosmetika- medicintekniska
hudvårdsmedel och hudläkemedel men hur fungerar dom, vad är det för skillnad och vad händer i huden? Hur skall vi förhålla oss till konserveringsämnen, växter oljor etc..

Läs hela inlägget »

Eviderm har för kunds räkning begärt skadestånd av Justitiekanslern, JK, för kostnader i samband med saluförbud av ett nagellack.  
Läkemedelsverket agerade vårdslöst och stoppade försäljningen trots att produkten var säker och företaget gjorde allt för att åtgärda myndighetens önskemål.
Läkemedelsverkets handlande är besynnerligt och torde gå helt i stick i stäv med vad medborgarna förväntar sig av myndigheten.

Läs hela inlägget »

Branschen har gjort en undersökningen av hur väl företagen inom EU följer kraven på ansvarsfull marknadsföring. Mer än 90% är okey säger rapporten.
I Sverige finner Reklamombudsmannen (RO) att "Five Swedish advertisements used claims such as ‘’parabens free’’ that implied that the use of parabens is problematic. As the use of parabens in cosmetic products is legal in Europe, the claims were found to be denigrating with regard to those cosmetic products that do use parabens."

Branschorganisationen KTF rapporterar att deras anmälan till RO av Apotekets kampanj  om cykliska silikoner ansågs vara för tekniskt komplicerad , vilket gjorde att RO avvisade anmälan. I sin anmälan menade KTF att Apoteket AB misskrediterade företag och gjorde sig skyldig till överdriven skrämsel kring cykliska silikoner.  Märkligt att RO inte klarade av att bedöma Apotekets kampanj.   

Läs hela inlägget »