Nyheter.

2016 > 01

Före jul frågade ICA-kuriren om en ny skönhetschoklad fungerade. Jag sa vad jag tyckte och vad jag kunde hitta i litteraturen.
Nu har bolaget kontaktat mig. Jag svarade att jag tyckte att "beauty chocolate" saknar bevis för att  kunna påstå att den påverkar skönheten. Företaget har mätt andra fenomen - sk surrogatparametrar - som dessutom inte heller verkar vara bevisade i form av gängse placebo-kontrollerade studier av cholkladen. Dessutom verkar surrogatparametrarna sakna koppling till skönhet, dvs inte vara vetenskapt validerade.
Det finns tydliga regler för hur "skönhetsstudier" ska utföras för att uppfylla lagstiftningen. Alternativt måste produkterna innehålla ämnen som har validerats avseende detta och ex finns med på kosttillskottslistan.

Läs hela inlägget »

Konserveringsmedlet POLYAMINOPROPYL BIGUANIDE får användas upp till 0.3% i kosmetika. Det har använts i massor av år men misstänks nu kunna ge cancer och har klassats som CMR2. Då blir det automatisk förbjudet i kosmetika, om det inte aktivt tillåts av EUs vetenskapliga kommitte. Kommitten kan godkänna substanser om risken för människa är obefintlig och det inte finns några bra alternativ. Det är ex omotiverat att förbjuda många växter och kryddor som har används under massor av år och där exponeringen blir väldigt mycket lägre än den mängd som skulle kunna bearas ge cancer.
Jag vet inte hur det kommer att sluta. Kanske kommer den halt som godkänns i olika produkter att sänkas? Men Läkemedelsverket berättar att EU kommissionen tänker ta bort ämnet från positiv-listan och tycker att ämnet ska anses vara förbjudet vilket gör frågan mer komplex! 
Vi ska komma ihåg att vi är med i EUs gemenskap . Gemensamma spelregler som är förutsägbara är bra för alla!

Läs hela inlägget »