Nyheter.

2015 > 09

Läkemedelsverket påminner om att kosmetika ska vara säkerhetsbdömda! Läkemedelsverket påminner om att kosmetika ska vara säkerhetsbdömda!

Läkemedelsverket bedriver tillsyn av kosmetika i Sverige. Om Ansvarig Person inte har en säkerhetsrapport så kan VD få sitta i fängelse i högst två år! Saluförbud kan man få om man har en rapport som myndigheten inte är nöjd med!

Självklart har företaget presenterat en omsorgsfull rapport (Eviderm är inblandad), så fängelse känns som ett  orealistiskt hot.  

Däremot är det fortsatt oenighet om produktens säkerhet och saluförbud. Eviderm, använder bevis om säkerhet från bland annat auktoritativa expertgrupper som exempelvis CIR (Cosmetic Ingredient Review Panel), i tillägg till andra litteraturdata, egna undersökningar, reklamationer etc för att visa säkerhet. Läkemedelsverket har andra förväntningar, men har enligt vår uppfattning inga  fakta som visar att vi dragit fel slutsats. 

Tittar man på marknaden finns det massor av liknande produkter, såväl i Sverige, som i övriga Europa och USA. De har funnits i decennier, därav tunga expertgenomgångar.  Handlar det om nationell särart eller handelshinder?

Vi får se vad domstolen säger. Kanske har Läkemedelsverket alltid rätt??  På Temadagen 2 nov presenterar vi fallet. Två veckor innan är det möte i domstolen! Spänningen stiger!

Läs hela inlägget »
Farmakologiskt aktiva stubstanser eller ej? Farmakologiskt aktiva stubstanser eller ej?

Farmakologiskt aktiva ämnen kan också regleras via Livsmedelslagstiftningen. 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr  37/2010

Läs hela inlägget »