Nyheter.

2015 > 06

Öronrengöring Öronrengöring

Glada studenten Emica Demirovic persenterade sin magister-uppsats på BMC den 4 juni.  

Emica har utvecklat ett nytt rengöringmedel för vaxiga och infekterade hundöron på Eviderm i Solna i samarbete med Institutionen för Farmaci i Uppsala.

Emica visade extra bra upplösning av sebum/talg och att produkten hade bra antimikrobiell effekt utan risk för irritation, allergi eller resistens! Testad på människa

Läs hela inlägget »

Apotekarsocieteten anordnade tillsammans med Läkemedelsverket en

Temakväll om EMAs Concept paper om topikala läkemedel

En ny riktlinje om kvalitet och ekvivalens för topikala läkemedel är under utarbetande på EMA och ett Concept paper ligger fram till och med 22 juli ute, öppet för synpunkter på EMAs hemsida. Läkemedelsverket och EMA är intresserade av att få in kommentarer från intressenter inom området innan riktlinjen skrivs. Syftet med kvällen är att nå ut brett med denna information till svenska läkemedelsföretag så att man inte missar möjligheten att inkomma med värdefulla synpunkter.

Presentation av EMAs concept paper om topikala beredningar
Annika Ridell, Läkemedelsverket

Ekvivalensstudier av topikala beredningar
Marie Lodén, Uppsala Universitet och Eviderm Institute

Läs hela inlägget »

På Malmö Högskola söker man forskare eller post-doc som ska fokusera på hudpenetration! Intressant och rikitigt bra!

The focus of the current position is to gain a mechanistic insight in how topical formulations reformulate when applied on a surface and how formulation science can be used to facilitate drug delivery through skin. More specifically the project comprises the following questions:

i) How to characterize, describe and understand molecular and nanoscale transformations of formulations which determine their functional properties at surfaces?

ii) How does the skin barrier (i.e. stratum corneum) respond to external factors and how does this response affect solute permeability?  

iii) How can we increase the bioavailability of topically administered hydrophilic and hydrophobic drugs in viable epidermis and dermis?

Läs hela inlägget »