Läkemedelsverket rapporterar.

Många företag och massor av kosmetika i Sverige. Många företag och massor av kosmetika i Sverige.

Läkemedelsverket beskriver i sin årsrapport hur tillsynen av kosmetiska produkter år 2019 har gjort. Myndigheten kontrollerade god tillverkningssed (GMP) genom nio inspektioner på plats hos företagen, ett solskyddsprojekt där effektbevisning och märkning kontrollerades samt hantering av inkommande rapporter om oönskade effekter. Produkter som märkts som ”parfymfria” eller ”utan parfym” har analyserats kemiskt. En djupare kontroll av säkerhetsrapporter för kemisk peeling-produkter har gjorts för att främst kontrollera riskbedömningen och resonemanget kring detta i rapporterna.
Läkemedelsverket noterar fortsättningsvis att det finns stora nivåskillnader i efterlevnaden av GMP hos tillverkare. Avsaknad av svensk märkning på produkter är vanligt förekommande. Allvarligare brister som bristfälliga, eller avsaknad av, säkerhetsbedömningar för kosmetiska produkter förekommer också. En ökad webbhandel med kosmetiska produkter inom och utanför EU gör att Läkemedelsverkets tillsynsarbete begränsas.
Inom området kosmetika och tatueringsfärger hanterades under året 128 tillsynsärenden och 717 frågor från allmänhet och företag.

2014 > 11

Nya tankar kring gränsdragningen mellan kraven i REACH och kraven på att inte djurtesta ingredienser i kosmetika säger att det är okey att testa ingredienser om det behövs för att skydda de som jobbar med råvarorna ex i en fabrik. Det är även okey att testa om man behöver ha data för att kunna göra vettiga miljöbedömningar.

Undrar vad motståndarna mot djurtester säger om detta? Vill vi stoppa nya miljövänligare ingredienser eller vill vi riskera människors hälsa? Självklart vill vi alla hitta vettiga alternativ till djurtester.Men duger det med ett in vitro test för att förstå hur miljöriskerna ser ut?

 

Läs hela inlägget »