Nyheter.

2014 > 09

Läkemedelsverket publicerar Tillsynsplaner 2014 inom bland annat följande områden:
o Detaljhandel med vissa receptfria läkemedel
o Marknadsföring av humanläkemedel
o Farmakovigilans
o GMP och GDP Industri
o GMP Sjukvård
o Kliniska prövningar (GCP)
o Godkända läkemedelsprodukter
o Kosmetiska produkter och tatueringsfärger
o Medicinteknik

 

Läs hela inlägget »
Etiketter: regelverk, kosmetika