Läkemedelsverket rapporterar.

Många företag och massor av kosmetika i Sverige. Många företag och massor av kosmetika i Sverige.

Läkemedelsverket beskriver i sin årsrapport hur tillsynen av kosmetiska produkter år 2019 har gjort. Myndigheten kontrollerade god tillverkningssed (GMP) genom nio inspektioner på plats hos företagen, ett solskyddsprojekt där effektbevisning och märkning kontrollerades samt hantering av inkommande rapporter om oönskade effekter. Produkter som märkts som ”parfymfria” eller ”utan parfym” har analyserats kemiskt. En djupare kontroll av säkerhetsrapporter för kemisk peeling-produkter har gjorts för att främst kontrollera riskbedömningen och resonemanget kring detta i rapporterna.
Läkemedelsverket noterar fortsättningsvis att det finns stora nivåskillnader i efterlevnaden av GMP hos tillverkare. Avsaknad av svensk märkning på produkter är vanligt förekommande. Allvarligare brister som bristfälliga, eller avsaknad av, säkerhetsbedömningar för kosmetiska produkter förekommer också. En ökad webbhandel med kosmetiska produkter inom och utanför EU gör att Läkemedelsverkets tillsynsarbete begränsas.
Inom området kosmetika och tatueringsfärger hanterades under året 128 tillsynsärenden och 717 frågor från allmänhet och företag.

2014 > 03

Läs hela inlägget »
Utbildning. Kosmetika. Medicinteknik. Hudläkemedel. Utbildning. Kosmetika. Medicinteknik. Hudläkemedel.

Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation anordnar en mötesplats för utställare och besökare i på NackaStrandsMässan den 14-15 mars 2014. Marie Loden ger en vidareutbildning om myter och möjligheter med hudvård.

Läs hela inlägget »

Att tvålar kan irritera huden är känt. Likaså vet vi att substanser i krämer kan ge allergi. Däremot är det mindre kunskap kring krämers benägenhet att ge torr hud och kanske till och med eksem. Men många som använder exempelvis cerat kan vittna om sitt "beroende".
Som forskare kan man tolka det som att huden skadas av produkterna och blir känsligare för annat i omgivningen som kan förvärra skadan. Produkterna ger en kortvarig lindring av symptomen, men det underliggande problemet finns kvar och kanske till och med förvärras.
Nu är det som tur är inte alla krämer och läpprodukter som har dessa dåliga egenskaper, utan många stärker hudens barriärfunktion och göra att känsligheten minskar.
Fenomenet har nyligen återigen uppmärksammats i Göteborg.

Läs hela inlägget »