Läkemedelsverket rapporterar.

Många företag och massor av kosmetika i Sverige. Många företag och massor av kosmetika i Sverige.

Läkemedelsverket beskriver i sin årsrapport hur tillsynen av kosmetiska produkter år 2019 har gjort. Myndigheten kontrollerade god tillverkningssed (GMP) genom nio inspektioner på plats hos företagen, ett solskyddsprojekt där effektbevisning och märkning kontrollerades samt hantering av inkommande rapporter om oönskade effekter. Produkter som märkts som ”parfymfria” eller ”utan parfym” har analyserats kemiskt. En djupare kontroll av säkerhetsrapporter för kemisk peeling-produkter har gjorts för att främst kontrollera riskbedömningen och resonemanget kring detta i rapporterna.
Läkemedelsverket noterar fortsättningsvis att det finns stora nivåskillnader i efterlevnaden av GMP hos tillverkare. Avsaknad av svensk märkning på produkter är vanligt förekommande. Allvarligare brister som bristfälliga, eller avsaknad av, säkerhetsbedömningar för kosmetiska produkter förekommer också. En ökad webbhandel med kosmetiska produkter inom och utanför EU gör att Läkemedelsverkets tillsynsarbete begränsas.
Inom området kosmetika och tatueringsfärger hanterades under året 128 tillsynsärenden och 717 frågor från allmänhet och företag.

2013 > 09

Vitiligo efter kräm mot pigmentfläckar. Vitiligo efter kräm mot pigmentfläckar.

Kanebo har fått mer än 100.000 frågor med anledning av att de har dragit tillbaka ansiktskrämer som innehåller “Rhododenol” (4-(4-hydroxyphenyl)-2-butanol) som misstänks kunna ge vita fläckar i huden.

Ingredienser i kosmetika kan ge biverkningar och det är särskilt viktigt att man har koll på sådana substanser som påverkar huden via farmakologiska mekanismer. Sådana substanser kan också vara förbjudna i kosmetika.

Läs hela inlägget »
Etiketter: ingredienser, kosmetika
SCANCOS om ansvarsfull marknadsföring SCANCOS om ansvarsfull marknadsföring


Den 21-22 november anordnar SCANCOS konferens i Oslo på tema marknadsföring. Registrera dig senast den 6 november.

Läs hela inlägget »