Läkemedelsverket rapporterar.

Många företag och massor av kosmetika i Sverige. Många företag och massor av kosmetika i Sverige.

Läkemedelsverket beskriver i sin årsrapport hur tillsynen av kosmetiska produkter år 2019 har gjort. Myndigheten kontrollerade god tillverkningssed (GMP) genom nio inspektioner på plats hos företagen, ett solskyddsprojekt där effektbevisning och märkning kontrollerades samt hantering av inkommande rapporter om oönskade effekter. Produkter som märkts som ”parfymfria” eller ”utan parfym” har analyserats kemiskt. En djupare kontroll av säkerhetsrapporter för kemisk peeling-produkter har gjorts för att främst kontrollera riskbedömningen och resonemanget kring detta i rapporterna.
Läkemedelsverket noterar fortsättningsvis att det finns stora nivåskillnader i efterlevnaden av GMP hos tillverkare. Avsaknad av svensk märkning på produkter är vanligt förekommande. Allvarligare brister som bristfälliga, eller avsaknad av, säkerhetsbedömningar för kosmetiska produkter förekommer också. En ökad webbhandel med kosmetiska produkter inom och utanför EU gör att Läkemedelsverkets tillsynsarbete begränsas.
Inom området kosmetika och tatueringsfärger hanterades under året 128 tillsynsärenden och 717 frågor från allmänhet och företag.

2011 > 06

Solskydd Solskydd

FDA har publicerat sin syn på hur solskyddsprodukter ska testas och märkas. Solkrämer med SPF 15 eller högre och som uppfyller de nya kriterierna för bredspektrumskydd (dvs även UVA-skydd) kan märkas med att de ger skydd mot solbränna samt också minskar risken för hudcancer och för tidigt åldrad hud!

Det är mer än vad man kan säga i Europa om exakt samma produkt. I Europa är det inte tillåtet att prata sjukdomar när det gäller kosmetika. 

Läs hela inlägget »